Projekti

Pri snovanju programa»Raziskave in razvoj za podporo kakovostnemu staranju« (FIT4AGE) je sodelovalo 24 partnerjev iz akademske sfere in gospodarstva. 

Cilj programa FIT4AGE je razvoj tehnologij in sistemov za podporo kakovostnemu staranju, s poudarkom na celoviti problematiki Alzheimerjeve bolezni in demence, enega izmed osrednjih izzivov medicine in zdravja v vseh državah članicah EU in v širšem svetovnem merilu, ki uničuje življenja bolnikov in svojcev ter povzroča 105 milijard stroškov v EU letno in 6x več na globalni ravni. Program skuša podaljšati obdobje neodvisnosti posameznika, ki se sooča z upadom kognitivnih zmožnosti, kar omogoča s pravočasnim zaznavanjem in učinkovitejšim zdravljenjem ter spremljajočimi podpornimi ukrepi.

Partnerji projekta so naslednji: 

Na podlagi izraženega zanimanja partnerjev za področje ne samo Alzheimerjeve bolezni in demence, temveč širše zasnovanega koncepta kakovostnega staranja, je SIS EGIZ oblikoval Mrežo za kakovostno staranje.