JR za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (paket 19)

Rok prijave 30. 4. 2020.

datum: 17.03.2020

kategorija: novice

Slika_prostovoljstvo

Predmet JR: Sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme v letu 2021 (Paket 19). Sofinancirajo se nakupi raziskovalne opreme, katere informativna predračunska nabavna vrednost za enoto prijavljene raziskovalne opreme znaša najmanj 50.000 EUR za naravoslovje, najmanj 20.000 EUR za tehniko, biotehniko in medicino ter najmanj 15.000 EUR za humanistiko in družboslovje.

Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo javni raziskovalni zavodi, univerze in drugi javni zavodi, ki izvajajo javno službo na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov oziroma infrastrukturnih programov na podlagi dodeljene koncesije.

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev javnega razpisa je 8.000.000,00 EUR.

Zneski in deleži financiranja: Višina sredstev za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme znaša največ do 80 % nabavne vrednosti za raziskovalno opremo, vendar sofinanciranje agencije ne sme preseči višine 800.000,00 EUR.

Rok prijave: 30. 4. 2020.

Podrobnejše informacije