Razpis Evropske komisije: Podpora vključevanju državljank in državljanov v izvajanje kohezijske politike

datum: 14.04.2020

kategorija: novice

Slika_mnenje

Generalni direktorat Evropske komisije za regionalno in mestno politiko (GD REGIO) želi v okviru tega razpisa izbrati potencialne upravičence za izvajanje inovativnih ukrepov ali orodij, ki jih bo sofinancirala EU, za vključevanje državljank in državljanov v kohezijsko politiko.

Poseben cilj je podpreti projekte, ki državljanom/organizacijam civilne družbe zagotavljajo učinkovita sredstva za aktivno udeležbo pri oblikovanju in/ali izvajanju in/ali spremljanju kohezijske politike. Prednost bodo imeli predlogi projektov, ki so namenjeni:

Upravičeni prijavitelji: Predloge lahko predložijo neprofitne organizacije (zasebne ali javne) iz držav članic EU. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Vrednost razpisa: Skupni progračun, namenjen sofinanciranju projektov v okviru tega razpisa za zbiranje predlogov, je ocenjen na 250.000 EUR. Najvišji možni znesek nepovratnih sredstev je 25.000 EUR. 

Trajanje projekta: Do 12 mesecev.

Rok prijave: 31. 5. 2020.

Vir informacije