18. Blejski strateški forum, 28. – 29. avgust 2023

18. Blejski strateški forum, 28. – 29. avgust 2023

Blejski strateški forum je globalna platforma za razvijanje idej in izmenjavo stališč o sodobni družbi in njeni prihodnosti. Zavzema se za ustvarjanje trajnostnega sveta z zagotavljanjem strateških pogledov in rešitev za najpomembnejše izzive. Kot platforma...
Evropska komisija je objavila nov razpis Instrument I3

Evropska komisija je objavila nov razpis Instrument I3

Namen medregionalnega naložbenega instrumenta za inovacije (I3) v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) je podpreti medregionalne inovacijske projekte v fazah njihove komercializacije  z zagotavljanjem potrebnih sredstev za premagovanje ovir za naložbe....