O dejavnostih

Slovensko inovacijsko stičišče deluje kot evropsko gospodarsko interesno združenje, s sedežem v Ljubljani, na novem univerzitetnem kampusu Brdo. Delo združenja in članske aktivnosti koordinira pisarna Stičišča.

Stičišče:

  • sodeluje z gospodarskim in akademskim okoljem,

  • redno organizira ali podpira srečanja, projektne sestanke in izmenjavo stališč z drugimi združenji ter državnimi organi,

  • spremlja organizacijo in načine izvajanja inovacijske dejavnosti v svetu, instrumente inovacijskega podpornega okolja in prispeva k njegovemu razvoju v Sloveniji,

  • aktivno se vključuje v sooblikovanje razvojnih usmeritev države na osnovi sprejetih strategij Republike Slovenije na področju inovacijske dejavnosti, in drugih politik za njeno uspešno uresničevanje, in sicer tako na tehnološkem kot na družboslovnem področju,

  • povezuje inovacijske akterje oz. raziskovalne skupine znotraj Slovenije in s partnerji v svetu, s ciljem doseganja kritične mase in sinergičnih učinkov, potrebnih za uspešen prodor v mednarodnem okolju,

  • spremlja razvoj trikotnika znanja, razvoj drugih inovacijskih vozlišč, in predlaga ukrepe na področju RR in inovacij. Obenem opravlja druge naloge in aktivnosti, ki so v skupnem interesu članic in vodijo k napredku inovacijske zmogljivosti Slovenije,

  • obvešča domačo in mednarodno javnost o inovacijskih dosežkih svojih članic, njihovem povezovanju ter o njihovem uspešnem sodelovanju z mednarodnimi partnerji.