Mreže

Stičišče je zaenkrat oblikovalo dve mreži z namenom tesnejše povezanosti zainteresiranih organizacij, podjetij, za nadaljnje oblikovanje idej in projektov.

a) MREŽA ZA KAKOVOSTNO STARANJE

Mreža deluje kot neformalno združenje odprto za vse akterje na področju Zdravja – medicine. Člani mreže skupaj oblikujejo programe in projekte, razvijajo in prenašajo vrhunske tehnologije in inovativne družbene modele v praktično uporabo doma in v tujini, vzajemno obveščajo o svojih dejavnostih na dotičnem področju, se interdisciplinarno povezujejo z domačimi in tujimi partnerji, hkrati pa se obveščajo med seboj o dogajanju in novostih na področju kakovostnega staranja doma in v svetu. Vse aktivnosti koordinira SIS EGIZ.

Člani mreže:

 • ASCALAB, informacijske rešitve in razvoj, d.o.o.
 • ALMA MATER EUROPAEA – Evropski center, Maribor
 • B2 Izobraževanje in informacijske storitve d.o.o.
 • Blagovno trgovinski center d.d.
 • Center odličnosti NAMASTE, zavod za raziskave in razvoj naprednih nekovinskih materialov s tehnologijami prihodnosti
 • DOBA Fakulteta za uporabne poslovne družbene študije Maribor
 • Dom ob Savinji Celje
 • ELES, d.o.o.
 • EN – FIST  Center odličnosti
 • Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu
 • GORENJE gospodinjski aparati, d.d.
 • GRADBENI INŠTITUT ZRMK d.o.o.
 • Institut Jožef Stefan
 • Inštitut za dolgotrajno oskrbo
 • Kemijski inštitut
 • Lek farmacevtska družba d.d.
 • MEDIFAS, Mediteranski inštitut za sodobne študije, MEDIFAS, Mediterranean Institute for Advanced Studies
 • Mestna zveza upokojencev Ljubljana, Osrednja slovenska zveza društev upokojencev
 • Nacionalni inštitut za biologijo
 • Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano
 • Pedagoški inštitut
 • Razvojni center informacijsko – komunikacijskih tehnologij Savinja Žalec d.o.o.
 • Razvojni center orodjarstva Slovenije
 • Regionalna razvojna agencija ljubljanske urbane regije
 • RIKO, industrijski, gradbeni inženiring in leasing d.o.o.
 • RLS Merilna tehnika d.o.o.
 • SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d.
 • Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje
 • ŠPICA INTERNATIONAL, Sistemi za avtomatsko identifikacijo d.o.o.
 • Tehnološki park Ljubljana d.o.o.
 • Telekom Slovenije, d.d.
 • TRIMO inženiring in proizvodnja montažnih objektov, d.d.
 • Univerza v Ljubljani
 • Združenje Spominčica
 • Zlatarna Celje, družba za proizvodnjo in promet s plemenitimi kovinami d.d.

b) MREŽA ZA INOVATIVNA UČNA OKOLJA

V neformalni obliki deluje tudi Mreža za inovativna učna okolja. V dosedanjih pripravljalnih aktivnostih je sodelovalo  40 predstavnikov visokošolskih ustanov, strokovnih združenj in centrov za usposabljanje kadrov iz podjetij, ki želijo vstopiti v omenjeno mrežo.

Predmetni razpis MIZŠ je planiran za jesen in do takrat bodo zainteresirani člani Mreže pripravili prijavo več projektov, ki jih želijo izvajati v obdobju 2017 – 2022.

Pristopi k Mreži so trenutno v teku:

 • Agencija Poti d.o.o.
 • B2 Izobraževanje in informacijske storitve d.o.o.
 • Razvojni center orodjarstva Slovenije