Direktor

dr. Alenka Rožaj Brvar, MBA

V novi funkciji direktorice Slovenskega inovacijskega stičišča  želim nadaljevati  delo, kot ga je začrtala in zastavila dosedanja ekipa, na čelu s pobudnikom prof. dr. Radovanom Stanislavom Pejovnikom. SIS EGIZ vidim kot specifično institucijo, ki povezuje akademsko in gospodarsko sfero z namenom komercializacije znanja. SIS EGIZ mora v sodelovanju s svojimi partnerji prispevati  k  vzpostavitvi boljšega podpornega inovacijskega okolja v Sloveniji  z vplivanjem na odločevalce in financerje. Stičišče zastopa interese celotne inovacijske sfere, ki lahko bistveno prispeva k razvojnemu preboju Slovenije.

 

Večino svojega profesionalnega življenja  sem delovala v gospodarstvu, zato se dobro zavedam, da je za uspešno sodelovanje potrebno gojiti in krepiti  medsebojno zaupanje in spoštovanje. Dokler gre sodelovanje med partnerji po začrtanih poteh, se zdi uresničevanje strateških ciljev in skupnih interesov enostavno in lepo. Ko pa pridejo težave, je potrebno biti vztrajen, pogumen, in delovati odprto, pošteno. Če so partnerji pošteni, iskreni in vlagajo dovolj časa in energije, uspeh ne more izostati.

Stičišče lahko pomaga pri združevanju obetavnih, a razpršenih potencialov, da bomo dosegli kritično maso in hitreje postali ena od prepoznanih inovativnih  držav, povezani z najboljšimi  na svetu v ustvarjanju novih produktov in storitev. Svojim partnerjem želimo v SIS EGIZ ponuditi  soustvarjanje novih poslovnih modelov, sodelovanje z  vrhunskimi eksperti, pomagati pri iskanju potencialnih partnerjev in virov financiranja doma in v svetu.  Pri tem bomo svoje člane vzpodbujali in podpirali v doseganju znanstvene, tehnološke in poslovne odličnosti na globalni ravni.   Stičišče  je združenje odličnih, sposobnih in ambicioznih, ki želijo svoje kompetence še nadgrajevati tudi z izmenjavo dobrih praks in nenehnim učenjem, brez česar dolgoročnega uspeha v profesionalnem okolju ni.

Z ustvarjanjem pogojev, ki bodo prispevali k boljšemu medsebojnemu razumevanju in plodnemu sodelovanju – tak primer je bila priprava projekta FIT4AGE, kjer so se partnerji kar sami pojavljali in se priključevali – želimo premikati meje in odpirati nove perspektive predvsem za mlade, da bomo skupaj ustvarjali nove firme in nova delovna mesta  v  gospodarskih panogah z visoko dodano vrednostjo.

 

dr. Alenka Rožaj Brvar, MBA

 

Življenjepis