Prednosti članstva

Povezovanje in mreženje nikoli ni bilo bolj preprosto ali ceneje.

Večino mreženja lahko opravimo kar po spletu ali zaposlimo nekoga, da se udeležuje dogodkov, pridobiva informacije po ministrstvih in išče načine, da pridobimo nekaj evropskega razvojnega denarja. Vendar bomo pri tem velikokrat naleteli na druge, ki prav tako iščejo poti, da pridobijo nekaj od nekoga, pogosto prav od nas.

Slovensko inovacijsko stičišče od svojih članov ne poskuša  pridobiti koristi zase. Prav nasprotno – svojim članom ustvarja vrednost z naborom rednih storitev in storitev po naročilu ter ponuja podporo pri realizaciji inovativnih razvojnih in tržnih zamisli.

STORITVE ZA ČLANE

Strateško povezovanje

 

 • vključevanje v nacionalne mreže in strateška razvojna partnerstva
 • vstop v mreže znotraj prednostnih področij SPS
 • povezovanje z inovacijskimi stičišči v tujini

Inovacijske aktivnosti

 

 • validacija razvojih projektov z vidika inovativnega potenciala in uporabe prebojnih tehnologij
 • dodajanje “out of the box” pristopov k redni razvojni dejavnosti
 • “matchmaking” najboljših nosilcev in uporabnikov znanja pro produktnem razvoju

Strategija pametne specializacije

 

 • spremljanje SPS fokusnih področij in identifikacija projektnih in razvojnih priložnosti za člane
 • priprava razpisov z visoko vključenostjo eksponentnih tehnologij
 • oblikovanje “lean” projektnih konzorcijev za hitro vključitev SPS projekte

Svetovanje, zastopanje, lobiranje

 

 • oblikovanje proaktivnih stališč do nastajajočih razvojnih politik
 • vplivanje na oblikovanje robnih pogojev za inovacije in razvoj
 • individualni coaching programi in mentorstva za zaposlene pri članih

Postanite naš član zdaj!

Skupaj bomo dosegli kritične mase znanja in mreženja, potrebnega za uspeh v domačem in mednarodnem okolju.