Center za kitajsko-slovenske raziskave na področju znanosti in tehnologije

  • Center za kitajsko-slovenske raziskave na področju znanosti in tehnologije (v nadaljevanju “raziskovalni center”) sta skupaj ustanovila Tehnološka univerza Ningbo in Slovensko inovacijsko stičišče. Raziskovalni center ima dve podružnici, kitajsko podružnico v Ningbu in ljubljansko podružnico. Raziskovalni center uporablja model “Dual Center Operation” za usklajevanje znanstvenega in tehnološkega inovacijskega sodelovanja med Kitajsko in Slovenijo.

     

    Cilj raziskovalnega centra je nadaljnja krepitev znanstveno-tehnološkega in industrijskega sodelovanja med Kitajsko in Slovenijo ter skupno preučevanje razvojne poti kitajsko-slovenskega znanstveno-tehnološkega inovacijskega sodelovanja. Center bo vzpostavil platformo, ki bo lahko zagotavljala medsebojne storitve izmenjave na področju skupnih temeljnih raziskav, aplikativnih tehnoloških raziskav, visokotehnoloških podjetij, industrijskih parkov, pa tudi vlad, univerz ter znanstvenih in tehnoloških partnerjev