Organi

Skupščina

Slika_skupščina_vsebina.png

                                                                                                                                                      Avtor fotografije Željko Stevanić, IFP, d.o.o.

Sestavljajo jo vsi predstavniki članic združenja, ki odločajo o:

 

Svet

dr. Jadran Lenarčič
direktor Instituta Jožef Stefan

dr. Tamara Lah Turnšek
direktorica Nacionalnega inštituta za biologijo

dr. Igor Papič
rektor Univerze v Ljubljani

Jelka Žekar
Mestna občina Ljubljana

Matej Zalar
pomočnik direktorice, SID banka d.d. Ljubljana

mag. Lilijana Madjar
direktorica Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije

Franc Malis
vodja sektorja za organizacijo, razvoj in nove medije pri BTC d.d.

dr. Mark Pleško
direktor Cosylab d.d.

dr. Darja Ferčej Temeljotov
vodja stalnih izboljšav in inovacij pri Leku d.d.

Svet združenja ima naslednje pristojnosti: