Organi

Skupščina

Slika_skupščina_vsebina.png

                                                                                                                                                      Avtor fotografije Željko Stevanić, IFP, d.o.o.

Sestavljajo jo vsi predstavniki članic združenja, ki odločajo o:

 

Svet

 

Na ustanovni seji, 21. 5. 2015, so predstavniki skupščine izvolili devet članov sveta, katerih mandat traja dve leti z možnostjo ponovnega imenovanja.

dr. Jadran Lenarčič
direktor Instituta Jožef Stefan

dr. Tamara Lah Turnšek
direktorica Nacionalnega inštituta za biologijo

dr. Ivan Svetlik
rektor Univerze v Ljubljani

Zoran Jankovič
župan Mestne občine Ljubljana

mag. Sibil Svilan
predsednik uprave SID banke, d.d., Ljubljana

mag. Lilijana Madjar
direktorica Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije

Franc Malis
vodja sektorja za organizacijo, razvoj in nove medije pri BTC d.d.

Boštjan Pečnik
izvršni direktor za področje razvoja, Gorenje d.d.

dr. Darja Ferčej Temeljotov
vodja stalnih izboljšav in inovacij pri Leku d.d.

Svet združenja ima naslednje pristojnosti: