V okviru CEEC Expo (China-Central and Eastern European Expo , 08. 06. – 12. 06. 2021) je dogodek, ki se ga že vrsto let udeleži vedno več držav, in je namenjen spodbujanju sodelovanja med Kitajsko ter Srednjo in Vzhodno Evropo. Dogodek poteka od leta 2015, vsako leto pa k sodelovanju privabi več evropskih držav. Letos sta bili častni državi gostiteljici Slovaška in Litva.

10. 06. 2021 je v okviru CEEC Expo v Ningbo-ju na Kitajsem potekal Industrial and Talent Cooperation Forum, kjer je bila osrednja tematika, kako lahko zasebna podjetja sodelujejo z industrijo pri iskanju novih talentov in tehnologiji ter kje so možnosti sodelovanja med Kitajsko in Evropo ter kako lahko kitajsko-evropska podjetja vstopajo na trg ter postanejo globalna.

Foruma, ki je deloma potekal virualno, se je udeležil zaslužni profesor dr. Stane Pejovnik, ki je na omenjenem dogodku med drugim predstavil zgodbo uspešnega sodelovanja med Slovenijo in Kitajsko, in sicer v obliki ustanovitve Kitajsko – slovenskega centra za raziskave na področju znanstveno-tehnoloških inovacij. Pobudnika za ustanovitev centra sta Slovensko inovacijsko stičišče (SIS EGIZ) in Ningbo University of Technology na Kitajskem. Po predstavitvi je bil rezerviran čas tudi za odprto diskusijo. Na forumu so sodelovali predstavniki akademske, gospodarske in državne sfere.