V petek, 9. julija 2021 je v Ljubljani potekal slavnostni dogodek ob začetku gradnje Biotehnološkega stičišča Nacionalnega inštituta za biologijo. Gre za izjemno pomembno investicijo v znanstveno-raziskovalno infrastrukturo na področju biotehnologije in ved o življenju, ki bo izboljšala raziskovalne zmogljivosti za izkoriščanje razvojnih možnosti Nacionalnega inštituta za biologijo v domačem in mednarodnem okolju ter pomembno okrepila raziskovalno podporo slovenskemu gospodarstvu in start – up okolju. Slavnostna govorca dogodka sta bila prof. dr. Simona Kustec, ministrica za izobraževanje, znanost in šport in g. Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana.

Nova pomembna investicija bo rešila akutno prostorsko stisko ljubljanskih oddelkov Nacionalnega inštituta za biologijo. Biotehnološko stičišče bo omogočalo nadaljnji preboj slovenskega znanja v temeljnih in uporabnih vidikih bioznanosti ter omogočilo prenašanje znanja v industrijsko prakso.  Biotehnološko stičišče Nacionalnega inštituta za biologijo (BTS-NIB)  je zahteven in obsežen projekt, ki bo v višini 27,738 mio EUR financiran s stani evropskih kohezijskih sredstev (80%) ter slovenskega proračuna (20%). Gradnja tega izjemno pomembnega znanstveno raziskovalnega objekta se bo začela julija 2021 in bo trajala do oktobra 2023. Novi objekt bo obsegal tri etaže (pritličje, prva etaža ter tehnična etaža), s tlorisno dimenzijo 152,80 m x 23,50 m in skupno neto kvadraturo 6.646 m2. Izvajalec gradbenih, obrtniških in instalacijskih del bo Kolektor Koling, d.o.o. Nadzornik gradnje bo podjetje Elea iC, d.d.

Prof. Maja Ravnikar, direktorica NIB je pred tem pomembnim dogodkom povedala:  “Živimo v stoletju, kjer biotehnologija napoveduje izjemne preboje, ki bodo pomembno vplivali na razvoj in celovito zdravje ljudi in okolja.  Že sedaj je NIB pomemben center znanja, vključen v evropske raziskovalne infrastrukture (Evropska infrastruktura za bioinformatiko ELIXIR, Evropska infrastruktura za sistemsko biologijo ISBE, Evropska infrastruktura za slikovno tehnologijo v bioloških in biomedicinskih znanostih EuroBioImaging, Evropska infrastruktura za e-znanost in tehnologijo za raziskave biotske raznovrstnosti in ekosistemov LifeWatch). Slovenija bo z BTS -NIB to infrastrukturo  še nadgradila in ji omogočila svetovni nivo, industriji pa dostop do kritičnega (konkurenčnega) znanja.”

BTS-NIB bo v neposredni bližini fakultet Univerze v Ljubljani (Biotehniške fakultete, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakultete za računalništvo in informatiko), kar bo omogočilo še bolj tesne povezave z znanstveniki sorodnih in drugih disciplin kakor tudi souporabo infrastrukture ter opreme. V neposredni bližini načrtovane investicije sta tudi Tehnološki park Ljubljana in Slovensko inovacijsko stičišče (SIS), kar še povečuje kvaliteto tega inovativnega okolja za prenos znanj in tehnologij. »Obetamo si tudi okrepitev sodelovanja z drugimi relevantnimi deležniki, kot so Slovensko inovacijsko stičišče, Institut »Jožef Stefan«, Kemijski inštitut, Biotehniška fakulteta, Fakulteta za farmacijo ter Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Tehnološki park Ljubljana ter  Ljubljanski univerzitetni inkubator, saj bo pomemben del BTS – NIB namenjen prav spodbujanju podjetništva ter sodelovanja z gospodarstvom«, je povedala Maja Ravnikar.

O dogodku si lahko ogledate tudi krajšo reportažo dostopno na tej povezavi, celoten dogodek pa je dosegljiv za oogled na tej povezavi.