Novo gensko zdravilo za zdravljenje raka, postopek priprave in celotno proizvodno okolje so plod slovenskega znanja in izkušenj strokovnjakov, ki so več kot tri leta sodelovali v projektu SmartGene.si. Zdravilo so januarja lani predstavili tudi evropski agenciji za zdravila EMA (The European Medicines Agency). Gre za izjemen dosežek in mejnik – to je bila namreč prva predstavitev dosežka slovenskih znanstvenikov pri EMI v zgodovini.

 

Čestitke za čudoviti ekipni uspeh! Kdo sestavlja SmartGene?

Hvala za čestitke. Ekipo, oziroma sedaj že platformo SmartGene.si sestavljajo akademski, industrijski in partnerji iz zdravstva. Vodilni partner na projektu je bil Onkološki inštitut Ljubljana, partnerji pa COBIK, Iskra PIO in JAFRAL ter Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Soizvajalca projekta sta bila Veterinarska fakulteta UL in Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo UKC Ljubljana (ORL Klinika).

 

Poleg nedvomno prelomnega znanstvenega dosežka podirate tudi prepričanje, da se Slovenci v svoji ustvarjalnosti ne znamo dovolj povezati, spodbujati in sodelovati. Kako in zakaj je uspelo vam? Kakšen nasvet?

Povezovanje v omenjeni konzorcij ima zanimivo zgodovino. Biomedicinske aplikacije elektroporacije smo v Ljubljani začeli razvijati že v 90. letih prejšnjega stoletja. Delovali smo na področju elektrokemoterapije, tako raziskovalci Onkološkega inštituta Ljubljana in Fakultete za elektrotehniko UL. S tem se je razvijalo sodelovanje dveh strok, s ciljem uvesti zdravljenje oz. začeti zdraviti bolnike z elektrokemoterapijo. Tako smo si pridobili kar nekaj kliničnih izkušenj in s tem vstopili v translacijsko medicino na področju onkologije. Med tem pa je prof. Čemažar začela z raziskavami genske terapije, kjer je prav tako za dostavo uporabljala elektroporacijo, na celicah in na laboratorijskih živalih. Ta razvoj je trajal vrsto let do trenutka, ko smo želeli to znanje ponovno prenesti v kliniko. Vendar, sedaj to ni bilo tako enostavno, zdravilo namreč ni bilo registrirano, kot so bili citostatiki za elektrokemoterapijo. Vrsto let pa smo idejo genske terapije premlevali tudi z dr. Peterko, ki je sledil našemu razvoju in dojel naše ambicije. Med tem ko smo skupaj načrtovali prednostna področja Pametne specializacije, pa smo se srečali še z drugimi industrijskimi partnerji iz biotehnologije, kot sta podjetji Jafral d.o.o. in Iskra Pio d.o.o.. Dr. Peterka je v nekem trenutku sestavil sestavljanko in prišel z idejo, da ustvarimo konzorcij ki bo lahko pripravil, testiral in proizvedel zdravilo; to je plazmidno DNA z zapisom za interlevkin 12, da ga bomo uporabili za preizkušanje in zdravljenje tumorjev, na osnovi lastnega kliničnega protokola. Kako nam je uspelo? Preprosto, samo pravi partnerji smo se morali dobiti skupaj in ob pravem času. Nasvet? Ključno je razumevanje, in dobra komunikacija in tudi volja priskočiti eden drugemu na pomoč, ko se kaj zatakne.

 

Znanost razvija za boj proti raku prva genetska zdravila. Zahvaljujoč vam je Slovenija druga država na svetu, ki bo uporabila proti raku gensko zdravilo z zapisom za IL-12. Kako je prišlo do ideje, kakšni so bili prvi koraki?

Kot že rečeno, vse se začne v laboratoriju, kjer morate osvojiti tehnologijo specifičnega zdravljenja. Pri zdravljenju raka pa je potrebno še izbrati pravo pot, oziroma vrsto učinkovine. Mi smo izbrali gensko zdravljenje s plazmidno DNA z zapisom za interlevkin 12 (IL-12). Na predkliničnih študijah smo pridobili toliko pozitivnih rezultatov, da smo želeli še preveriti oz. dokazati uporabo v kliniki. Pred začetkom tega projekta smo v sodelovanju z Veterinarsko fakulteto, prof. Natašo Tozon, že izvedli dve klinični študiji na spontanih tumorjih lastniških psov, in tudi tam ugotovili, da ta terapija dejansko dobro deluje. Pse s tumorji so zdravili s plazmidom z zapisom za IL-12 v kombinaciji z elektrokemoterapijo ali kirurgijo in tumorji so v velikem procentu izginili, živali pa kvalitetno živele še vrsto let po zdravljenju. Od tu naprej so naši cilji, uporaba v humani onkologiji, bili jasno začrtani.

 

Kaj je pri vašem zdravilu, v primerjavi s tistim iz ZDA, drugačno?

Zdravilo, plazmid je v osnovi zelo podoben plazmidu, ki ga uporabljajo v ZDA. Oba plazmida imata zapis za učinkovino, za IL-12. Razlika pa je glede konstrukcije preostalega dela plazmida, dela, ki ima zapis za promotor, to je del zapisa, ki sproži prepis učinkovine. Naš plazmid ima promotor gena za p21, ki se aktivira s stresom, ki ga povzroči tumorsko mikrookolje in pa tudi aplikacija električnih pulzov/elektroporacija, ki je nujna za vnos tega plazmida v tumorske celice. Plazmid v ZDA pa ima konstitutivni promotor, ki je splošno uporabljan promotor in naj bi omogočal stalno prepisovanje učinkovine. Razlika je tudi v tem, da smo pripravili naš plazmid po ORT tehnologiji, ki ne potrebuje gena za antibiotično rezistenco, za pridobivanje plazmida v bakterijah.

 

Kako deluje novo zdravilo?

Novo zdravilo deluje na principu spodbujanja imunskega sistema. Interlevkin 12 je citokin, to je beljakovina, ki spodbuja imunske celice, da se borijo proti rakavim celicam. Interlevkin-12 je že bil uporabljena za zdravljenje v onkologiji, v obliki rekombinantnega protein, a je zaradi sistemskega? dajanja imel veliko stranskih učinkov. Z našim pristopom, pa bomo vnesli zapis za interlevkin-12 v tumorske celice in bodo te proizvajale zdravilo, lokalno, v nadzorovanih in majhnih količinah, upajmo brez stranskih učinkov na telo bolnika.

 

Kaj je ključna prednost pred dosedanjimi zdravili?

Ključna prednost je, da tkivo, v katerega vnesemo plazmid, postane tovarna tega zdravila. Zdravilo se tvori in izloča kontinuirano, hkrati pa s časom prepis plazmida tudi izzveni, zaradi redčenja plazmida v celicah tkiva na račun umiranja tumorskih celic in se izloči iz organizma. Poleg lokalnega delovanja, pa lahko majhne količine zdravila pridejo tudi v krvni obtok, in s tem dobimo tudi sistemski učinek zdravila.

 

Testirano je bilo na živalih. Kakšni so bili rezultati?

Za pridobitev dovoljenja za uporabo zdravila na ljudeh, je bilo potrebno izvesti testiranja varnosti in učinkovitosti na celicah v celičnih kulturah in na tumorskih modelih laboratorijskih živali. Te poskusi so bili obsežni in dolgotrajni. Predpisi in EU priporočila za izvedbo takih testiranj so zelo zahtevni. Rezultati so bili spodbudni, saj smo ugotovili varnost in učinkovitost tega pristopa zdravljenje, kar nam je tudi omogočilo pridobiti dovoljenje za uporabo zdravila na ljudeh.

 

Kdaj bo zdravilo prejel prvi pacient?

Po odobritvi klinične študije na Agenciji za zdravila in medicinske pripomočke RS smo takoj injicirali študijo, kar pomeni da smo pripravili vso dokumentacijo za izvedbo študije. Hkrati je tekel postopek pridobivanja prvega bolnika za vključitev v študijo. K sreči smo že po mesecu dni rekrutirali prvega pacienta, in ga tudi že zdravili. V četrtek, 9. 12. 2021 je zaključil opazovano obdobje in bomo videli ali je zdravljenje dobro delovalo na njegov kožni tumor. Do sedaj tudi nismo zabeležili nobenih stranskih učinkov. Moramo pa še analizirati rezultate preiskav, ki naj bi pokazale povečan imunski odziv njegovega organizma, ki naj bi sprožil proti tumorski učinek.

 

Zdravilo ste januarja lani predstavili evropski agenciji za zdravila EMA. Zakaj gre za pomemben mejnik za slovenske znanstvenike?

Znanstveni nasvet Odbora za napredna zdravljenja Evropske agencije za zdravila je zelo pomemben, saj daje usmeritve testiranja in izvajanja zdravljenja z novimi, naprednimi zdravili. Predložili smo jim tako načrt predklinične, kot klinične študije in na osnovi njihovega nasveta in ocene postopkov in zasnove obeh, predklinične in klinične študije je dokončno oceno, oziroma privolitev za izvajanje dala Javna agencije za zdravila in medicinske pripomočke RS. To je pomemben mejnik, saj je to verjetno prvo gensko zdravilo, ki smo ga proizvedli v Sloveniji, na osnovi lastnega znanja, in je napredno zdravilo namenjeno preizkušanju kot »first in human«. Pomembno je tudi zato, ker je to dosežek znanstvenikov, in slovenske tehnologije in zdravnikov, ki bodo izvedli to klinično študijo genskega zdravljenja bolnikov z rakom.

 

Če bi lahko, kaj bi na vaši triletni ustvarjalni poti spremenili, da bi bili rezultati še hitrejši, boljši? Kaj bi bilo dobrodošlo, da se spremeni v sistemu inoviranja, podpornega okolja, državnega okvira?

Na to ustvarjalno pot smo se podali dokaj naivni, brez izkušenj in v okolju, kjer prenos raziskovalnih rezultatov do pacienta ni ravno utečena praksa. Je pa bila to zelo ustvarjalna pot, ki bi jo sedaj, s temi izkušnjami, ki smo si jih pridobili, tudi hitreje prehodili. Tudi kar se tiče načrtovanja klinične študije smo se veliko naučili in bi z tem znanjem lahko morda tudi več dosegli. Glede sistema inovacij in zaščite intelektualne lastnine smo zelo neuki, in podpora tem aktivnostim na neki sistemski ravni bi bila zelo dobrodošla. Je pa to naša prva izkušnja izven farmacevtske industrije, ki bo pomagala nam in drugim raziskovalcem, da počasi ustvarimo okolje, kjer bo pretok znanja iz laboratorijev v kliniki, t.i. translacijske medicine bolj pogost.

 

Kako je bil projekt financiran? Menda gre za enega najuspešnejših javno sofinanciranih projektov na področju medicine in biotehnologije v Sloveniji. Zakaj?

Projekt je financiralo Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport iz EU strukturnih skladov. Glede na razpisne pogoje je bilo potrebno partnerstvo akademskih in industrijskih partnerjev, ker je dokaj redek pojav v našem okolju. Finančna podpora ministrstva se sliši zelo velika 2,5 mio EUR, ampak ko jo razdelite na vse partnerje in tri leta, je to še vedno premalo, za to, kar smo dosegli. Vse zastavljene cilje projekta smo dosegi in pri tem znaten delež denarja dodali iz lastnih projektov ali lastnih virov. Zato mislimo, da je to eden najuspešnejših, javno sofinanciranih projektov, na področju medicine in biotehnologije v Sloveniji.

 

Ste člani SRIP Zdravje – medicina. Kaj vam pomeni vključenost? Kakšne so prednosti članstva?

Dejansko nam je vključenost v SRIP Zdravje – medicina pomagalo v več vidikih. Na skupnih sestankih smo se spoznavali, navezovali osebne kontakte, in spoznavali področja dela in aktivnosti sodelujočih. Sodelovali smo pri oblikovanju prednostnih področij, tako je postala genska terapija eno od prednostnih področij v onkologiji. Ni pa imel SRIP vpliva na vsebino razpis ministrstva in odločanja o izboru prijavljenih projektov. Želeli bi pa si, da bi država še naprej podpirala take projekte, in morda tudi spodbujala tiste, ki so se uspešno zaključili, da bi dosegali in razvili tehnologije in zdravljenja še na višji TRL nivo.

 

Sloveniji se pogosto očita razdrobljenost. Kako v tej luči ocenjujete pomen združenj kot je denimo tudi SIS EGIZ, katerega prednostna naloga je povezati Slovenijo okrog prebojnih tehnologij in doseči kritično maso gospodarstva, akademske odličnosti in ustvarjalnih sil?

Prebojnih projektov v Sloveniji je malo, zato je potreben SIS EGIZ in SRIP Zdravje – medicina, da deluje povezovalno med znanostjo in tehnologijo, oziroma aplikacijami znanja. Znanje, kako izvesti prenos raziskovalnih rezultatov na trg oziroma do pacientov nam zelo manjka. Ob zaključku našega projekta nam bi še kako prav prišla podpora, pri pridobivanju novih virov za nadaljevanje prenosa učinkovine v fazo II kliničnega preizkušanja in komercializacije produkta. Takih znanj se nismo naučili ne v našem izobraževalnem procesu na fakultetah, ne v času znanstvenega dela. Zato bi vsem, ki so translacijsko naravnani, zelo prav prišla neka pisarna za prenos tehnologij ali v združenja kot je SIS EGIZ ali v okviru nekega drugega foruma.

 

Pripravila: Tonja Blatnik, iUFC-Institute for Universal Future Commuications

*Na fotografiji od leve proti desni člani skupine Smart.Gene: dr. Frenk Smrekar, prof. Primož Strojan, prof. Maja Čemažar, prof. Gregor Serša.

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosofutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbetbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩaAG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88