Slovensko inovacijsko stičišče je še s petimi drugimi partnerji 1. julija 2022 pričelo z izvajanjem projekta SENIOR ECO-NECT.

O PROJEKTU

Glavni cilj projekta je priprava skupnega akcijskega načrta za podporo nastajanju in rasti evropskih ekosistemov (ECOsystems) srebrne ekonomije (ECOnomy) ter krepitvi njihove učinkovitosti, zmogljivosti, medsebojne povezljivosti (InterconNECTivity) in vključenosti.

Šest partnerjev, ki predstavljajo inovacijske ekosisteme in sektorske mreže, bo združilo moči in pripravilo strategije za krepitev evropskega inovacijskega ekosistema v srebrnem gospodarstvu. Naša prizadevanja bo podprlo sodelovanje 32 pridruženih partnerjev, ki predstavljajo ključne inovacijske ekosisteme, člane četvorne vijačnice (industrija, akademski svet, javni organi in civilna družba).

Trajanje projekta: 24 mesecev (01/07/2022 – 30/06/2024)

Sredstva zagotovljana za izvajanje projekta: 500.000 EUR

Partnerji:

 

CILJI PROJEKTA

  • Podpreti nastanek, rast, učinkovitost in medsebojno povezovanje vsaj 4 evropskih ekosistemov, posvečenih srebrnemu gospodarstvu.
  • Izkoristiti polni potencial sektorja srebrne ekonomije z integracijo ključnih področij, ki ciljajo na starajoče se prebivalstvo.
  • Zagotoviti vključevanje in medsebojno povezljivost med ključnimi inovacijskimi akterji iz štirih vijačnic okoli sektorja srebrnega gospodarstva na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni ter širše.
  • Povečajte učinkovitost in inovacijski potencial inovatorjev in projektov srebrnega gospodarstva z obravnavanjem ključnih izzivov in izkoriščanjem priložnosti, ki jih ponuja srebrno gospodarstvo.
  • Spodbujanje sinergij in dopolnjevanja med skupnim akcijskim načrtom Senior Eco-Nect in inovacijskimi programi javnih organov.

NAŠA VLOGA

Slovensko inovacijsko stičišče koordinira delovno skupino z naslovom “PEER LEARNING ACTIVITIES”: spodbujanje izmenjav in medsebojnega učenja med partnerji in vodji ekosistemov, izboljšanje upravljanja ter inovacij ekosistemov, podpiranje nastanka ekosistemov, posvečenih srebrnemu gospodarstvu in spodbujanje javne podpore s političnimi priporočili ter s tem povečanje medsebojne povezanosti gospodarstev. Poleg tega pa smo vključeni v vse aspekte projekta.

Meseca oktobra bomo organizirali “kick – off” event, več bo znanega v začetku jeseni.

 

 

Projekt je financiran s strani Evropske unije.