Konzorcij BeWell projekta vabi na uvodni dogodek, ki bo potekal 13. decembra, s pričetkom ob 10:00 uri preko spleta. Predstavljeno bo partnerstvo “PACT FOR SKILLS” ter pomen izgradnje vseevropskega partnerstva z več deležniki za skupno delo pri odpravi vrzeli v znanju in spretnostih ter nastajajočih poklicih v zdravstvu ter oblikovanju evropske zdravstvene delovne sile, ki se bo lahko vključila v digitalno in zeleno preobrazbo sektorja.

Spletni seminar se bo začel z osrednjim govorom, Sandre Gallina, generalne direktorice GD Sante, ki bo predstavila pobudo Evropske komisije “PACT FOR SKILLS”, nato pa bodo predstavljene ambicije in namen partnerstva. Dogodek se bo nadaljeval s panelno razpravo, v kateri bodo sodelovali strokovnjaki na visoki ravni – socialni partnerji, zdravstveni delavci, oblikovalci politik ter odločevalci. Sledila bo razprava.

Evropska komisija je uvedla pobudo “Pact for skills” kot model skupnega sodelovanja za razvoj kompetenc v Evropi. Več informacij tukaj.

Vse deležnike na evropski, nacionalni, regionalni in lokalni ravni vabimo, da se pridružijo spletnemu seminarju in se povežejo s projektom BeWell.

 

PROGRAM  (CET)

Time Agenda point Speaker/background document
10:00 – 10:05 Welcome and objectives George Valiotis, Executive Director, EHMA
10:05 – 10:10 The Pact for Skills Initiative Sandra Gallina, Director General, DG Sante
10:10 – 10:15 Health ecosystem large scale partnership – Presentation of the manifesto Michele Calabro’, Director, EUREGHA

 

10:15 – 10:40 Panel Debate Moderated by George Valiotis, Executive Director, EHMA
10:40 – 10:55 Q&A and discussion Moderated by George Valiotis, Executive Director, EHMA
10:55 – 11:00 Wrap-up & next steps George Valiotis, Executive Director, EHMA
11:00 End of the event

 

Dodatne informacije o projektu in registarcija na dogodek so na voljo na spletni strani.