Evropska komisija je sprejela glavni delovni program raziskovalnega programa Obzorje Evropa za obdobje 2023–2024 s proračunom približno 13,5 milijarde evrov. Prvi razpisi za zbiranje predlogov so bili objavljeni 7. decembra. Evropska komisija bo do 16. februarja 2023 organizirala spletne informativne dneve, na katerih bodo njeni predstavniki razpise podrobneje predstavljali in odgovarjali na vprašanja udeležencev.

Več kot 4,5 milijarde evrov je predvidenih projektom za podporo digitalnemu prehodu EU, vključno z razvojem temeljnih digitalnih tehnologij in spodbujanjem njihove vključitve v naše življenje.

Več kot 600 milijonov evrov je v letu 2023 predvidenih za pet misij EU. S temi sredstvi je predvidena  podpora za raziskave in inovacije, ki naj bi omogočile na primer boljšo pripravljenost lokalnih in regionalnih oblasti na soočanje s tveganji, povezanim s podnebjem, obnovo vsaj 25 000 kilometrov rek, sklenitev pogodb o podnebno nevtralnih mestih s 100 mesti, za uvedbo programov za spremljanje tal ali optimizacijo minimalno invazivnih diagnostičnih posegov za odkrivanje raka.

Koristne informacije: