Posredujemo vabilo na 24. mednarodna konferenco o integrirani oskrbi (#ICIC24), ki je organizirata IFIC Irska in International Journal of Integrated Care (IJIC), s podporo Oddelka za zdravje Severne Irske ter organizacije Visit Belfast. Konferenca bo potekala v ICC Belfast od 22. do 24. aprila 2024 z glavno temo “Taking the leap: making integrated care a reality for people and communities” ter bo združila vodilne raziskovalce, klinike, upravitelje, predstavnike skupnosti, paciente in negovalce iz celega sveta, ki so vključeni v načrtovanje in izvajanje integriranega zdravstvenega varstva.

Na Severnem Irskem se trenutno razvija nov model Integriranega skrbniškega sistema (ICS), ki bo preobrazil obstoječe postopke in ureditev. Ker se mnoge regije usmerjajo v nove modele oskrbe, ki so usmerjeni na ljudi in pacienta ter skupnost, ta konferenca ponuja priložnost za učenje na podlagi dobrih praks ter zagotavljanja razvoj bolj usklajene, pacientu prilagojene oskrbe.

POZIV K ODDAJI PRISPEVKOV

Znanstveni odbor za ocenjenvanje prispevkov je sestavljen iz vodilnih mednarodnih strokovnjakov na področju integrirane oskrbe. Rok za oddajo prispevkov na področju raziskav, politike, prakse ali izobraževanja, ki so posebej povezani z devetimi stebri integrirane oskrbe, je do petka, 24. novembra 2023. Vsi povzetki bodo objavljeni v International Journal for Integrated Care. Smernice za pripravo povzetka so na voljo za prenos spodaj.

Posebno pozornost organizator namenja prispevkom, ki lahko dokažejo aktivno vključenost pacientov (Patients Included) pri načrtovanju, izvajanju in ocenjevanju! Vsak avtor povzetka naj izbere enega od devetih stebrov, ki je najbolj relevanten za njihov prispevek, pri čemer je razumljeno, da lahko prihaja do prekrivanj. Ta sistem bo omogočil programskemu odboru in vodjem skupin za posebne interese, da skupaj združijo prispevke na način, ki najbolje deluje za udeležence konference in maksimizira možnosti učenja. Navodila za oddajo prispevkov.

ODDAJA PRISPEVKOV.

Vse dodatne informacije najdete na spletni strani organizatorja dogodka TUKAJ.