Obveščamo, da je Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj odobrilo evropska sredstva za »Javni razpis za podporo aktivnosti pisarn za prenos znanja (JR KTO)«.

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije bo v okviru tega javnega razpisa med drugim vzpostavilo delovanje novih pisarn za prenos znanja ter nadgradilo že obstoječe tovrstne pisarne na slovenskih javnih raziskovalnih organizacijah. Pri tem bo ključno povezovanje, sodelovanje in pretakanje znanja in izkušenj, tako znotraj konzorcija kot širše, ter pridobivanje kompetenc zaposlenih v pisarnah za prenos znanja.

Po naravi in potrebah se iz vidika prenosa znanja slovenske javne raziskovalne organizacije razlikujejo, zato lahko izvajanje aktivnosti pisarn za prenos znanja smiselno razlikujemo glede na vlogo javnih visokošolskih zavodov ter vlogo javnih raziskovalnih zavodov v slovenskem prostoru. Slednji delujejo s poudarkom prenosa znanja preko zaščite in trženja intelektualne lastnine v raziskovalnem prostoru, medtem ko javni visokošolski zavodi poleg navedenega delujejo širše na področju učinkov univerzitetnega znanja in poleg raziskovalcev vključujejo tudi študente. Javni razpis torej omogoča oblikovanje dveh konzorcijev, ki bosta s svojimi aktivnostmi naslovila specifične potrebe partnerstva v okviru konzorcija. Namen je, da se bosta konzorcija med seboj povezovala in krepila sinergije. Javni razpis pokriva celotno območje Republike Slovenije, torej tako kohezijsko regijo Zahodna Slovenija kot kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija.

Za projekt v vrednosti 4.300.000,00 evra bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobra 2,5 milijona evra, natančneje 2.552.050,00 evra.

Javni razpis, ki prispeva k doseganju ciljev Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, bo v Uradnem listu RS objavljen predvidoma ta petek, 22. decembra 2023.