Zrelost bogati, tke srebrne niti prijateljstva,

kreativno uresničuje nove ideje in

se pogumno spopada z novimi izzivi prihodnosti.

Srečno, zdravo, uspešno leto 2024!

Ekipa SIS EGIZ!

 

Maturity enriches, weaves silver threads of friendship,

creatively implements new ideas and

bravely tackles new challenges of the future.

Happy, healthy, prosperous 2024!

Team SIH EEIG!