Tehnološki park Ljubljana vabi na predstavitev novih pogojev razpisa Spodbuda P2 za zagon inovativnih podjetih ter treninga pitcha, ki vam prinese doatnih 7 točk na razpisu. Startup trening bo potekal v petek, 22. marca od 09.00 do 17.00 ure – primarka lokacija izvedbe je Tehnološki park Ljubljana, ostale lokacije bodo objavljene 18. marca.
Namen razpisa je spodbuditi mlada inovativno naravnana podjetja (start-up podjetja) k realizaciji njihovih razvojnih potencialov in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev, ki se prednostno osredotočajo na področja skladna z načeli podnebne nevtralnosti, krožnega gospodarstva in s strategijo pametne specializacije (S5).

Predmet razpisa je sofinanciranje (subvencija) zagona inovativno naravnanih podjetij, razvoja MVP (minimalno sprejemljiv produkt/minimum viable product) in lansiranje tržnih produktov na trg.

Program

08:30 Registracija, prihod udeležencev in pozdrav izvajalca treninga

09:00 – 10:00 Predstavitev razpisa 

Podrobna predstavitev javnega razpisa P2 in postopka oddaje vlog, s posebnim poudarkom na vsebinskih razlikah med javnim razpisom P2 2024 in javnimi razpisi P2 iz prejšnjih let.

Kratka predstavitev drugih spodbud Sklada in širšega ekosistema za inovativna zagonska podjetja

10:00 – 10:15 Odmor za osvežitev

10:15 – 12:15 Vsebinska obrazložitev in napotki za izpolnjevanje prijavnice 

Predstavitve in praktične vaje s področja razvoja inovativne poslovne ideje, s poudarkom na vključevanju trajnostnih vidikov, izgradnje poslovnega modela z uporabo orodja kanvas poslovnega modela (‘business model canvas’), priprave kratke predstavitve (‘pitch’) v video formatu,  ustanovitve podjetja in ključnih kazalnikov uspešnosti poslovanja.

12:15 – 13:00 Odmor za kosilo

13:00 – 15:00 Pitch inovativnih idej udeležencev/projektov 

Kratke (90s) predstavitve oz. pitch-i inovativnih poslovnih idej udeležencev. Na Pitche bodo povabljeni relevantni deležniki inovativnega zagonskega ekosistema, to so uveljavljena start-up podjetja, investitorji, start-up mentorji, ekspertni svetovalci, z namenom zagotoviti povratno informacijo in podati predloge za izboljšanje. Pitch vašega projekta je pogoj za izdajo potrdila o udeležbi (obrazec 6 razpisne dokumentacije).

15:00 – 15:15 Odmor za osvežitev

15:15 – 17:00 Individualna 10 minutna svetovanja

Vsakemu udeležencu/projektu bomo na podlagi slišanega pitcha zagotovili kratka (največ 10 min) individualna svetovanja glede izvodljivosti in nadgradnje inovativne poslovne ideje.

PRIJAVA

POZOR: Prijave bodo odprte do 13. marca do 14.00 ure. Po tem roku prijava na trening več ne bo mogoča. 

Obveščanje o lokaciji izvedbe

Potrditev o razvrstitvi na lokacijo prejmete na svoj elektronski naslov najkasneje v ponedeljek 18. marca.  Prijave, ki ne bodo izbrane za primarno izbrano lokacijo bodo na elektronski naslov 18. marca prejele tudi prijavnico za lokacije z razpoložljivimi kapacitetami, na katere bo prijava potekala po principu “prvi pride, prvi melje“.

Več informacij najdete na spletni strani Tehnološkega parka Ljubljana.