TECOS – Razvojni center orodjarstva Slovenije obvešča o edinstveni priložnosti za rešitve TRL6+, ki jih ponuja projekt RISE, katerega glavni namen je pospešiti uvajanje inovacij in spodbujanje naložb, potrebnih za trajnostno in uspešno medregionalno sodelovanje. Projekt podpira razvoj inovativnih in projektov, ki prispevajo k odpornosti gospodarstva v treh manj razvitih regijah v Bolgariji, Sloveniji in na Portugalskem. Osem partnerjev iz osmih evropskih držav s projektom RISE načrtuje pot k bolj zelenemu, bolj trajnostnemu medregionalnemu sodelovanju, ki spodbuja oblikovanje prožnih ekosisteme za svetlejšo skupno prihodnost.

RISE PONUJA EDINSTVENO PRILOŽNOST ZA REŠITVE TRL6+

Mala in srednje velika podjetja, start-up in spin-off, velika podjetja, regije, občine, univerze, izobraževalne, raziskovalne in tehnološke organizacije, grozdi ali tehnološki parki, gospodarska oz. poslovna združenja, neprofitne, nevladne in civilnodružbene organizacije, nevladne organizacije imajo v okviru projektnih aktivnosti na voljo različne ukrepe v obliki podpore pri izgradnji konzorcijev, poslovnih načrtov, validacije idej ipd.  Prijave so mogoče od 15. marca 2024. Več informacij o ciljih, ki jih zasleduje projekt RISE je na voljo TUKAJ.

Ukrepi manj razvitim regijam v Bolgariji, na Portugalskem in v vzhodni Sloveniji ponujajo dodatne razvojne spodbude za rešitve TRL6+ (projekti s prototipom v inženirskem merilu in preizkušeni v industrijskem okolju):

  1. razvoj več tehničnih in tehnoloških rešitev

in/ali

  1. optimizirajte virov za razvoj projekta, da bo ekonomsko uspešen.

Program RISE bo projekte razvrstil v različne kategorije, glede na to, kakšno podporo potrebujejo – na iskalce:

  1. strateških vlagateljev,
  2. finančnih vlagateljev,
  3. mešanega pristopa, ki lahko zasledujejo specifične cilje, kot je npr. namensko vozilo za posebne namene,
  4. partnerje in medregionalno sodelovanje.

Ob tem bo program RISE upošteval tudi razliko v način financiranja projekta in tako razlikoval med:

  1. primeri naložbenih inovacij, ki zahtevajo sfero vlagateljev tveganega kapitala (npr. tveganega kapitala, zasebnega kapitala itd.), ki sledijo precej drugačni utemeljitvi kot uveljavljena podjetja in javni organi;
  2. naložbe, ki so predmet običajnih vlagateljev – vključno z investicijskimi in komercialnimi bankami.

Strokovno podporo bodo prejeli subjekti in projekti, ki so neposredno povezani z zelenim in digitalnim prehodom ter pametno proizvodnjo v opredeljenih manj razvitih regijah na področjih: mineralne surovine, gozdna biomasa ter bioenergija in trajnostne zgradbe na področju energetike. Prijave so odprte od 15. februarja 2024.

Organizacije, ki želijo kandidirati za podporo v obliki podpornih storitev inovacijam, podrobnejše informacije o postopku prijave najdejo TUKAJ in sledijo korakom za prijavo projektnih predlogov. Za dodatne informacije pa je na voljo tudi TECOS oz. Simona Knežević Vernon na e-naslovu simona.vernon@tecos.si.