Evropska komisija je sprejela drugi strateški načrt za program Obzorje Evropa 2025-2027.

V njem določa tri ključne strateške usmeritve za financiranje raziskav in inovacij v EU v zadnjih treh letih programa (2025-2027):

  • zeleni prehod,
  • digitalni prehod ter
  • bolj odporna, konkurenčna, vključujoča in demokratična Evropa.

 

V strateškem načrtu je opredeljenih devet novih evropskih partnerstev: Inovativni materiali za EU, Surovine za zeleni in digitalni prehod, Odporna kulturna dediščina, Družbene spremembe in odpornost, Sončna fotovoltaika, Tekstil prihodnosti in Virtualni svetovi.

2. STRATEŠKI NAČRT ZA PROGRAM OBZORJA EVROPA 2025 – 2027

2. STRATEŠKI NAČRT ZA PROGAM OBZORJE EVROPA 2025-2027 – POVZETEK