Ministrstvo za zdravje je danes v javno razpravo vložilo Zakon o digitalizaciji zdravstva. Med javno razpravo bodo lahko vsi zainteresirani podali pripombe, mnenja in predloge.

Slovensko zdravstvo je digitalno izrazito neenotno in razdrobljeno. Obstoječa zakonodaja na tem področju ne zadostuje potrebam hitro razvijajoče se informacijske družbe in predvideva zbiranje velike količine nepovezanih podatkov, ki za zdravstveno osebje in paciente pogosto ne predstavljajo dodane vrednosti. Posodobitev zakonodaje prinaša boljšo osnovo za povezovanje in analiziranje podatkov, kar je pomembna podlaga za oblikovanje ukrepov in zdravstvenih politik.

Z novim zakonom bo zdravstvena dokumentacija prenesena v poenoten digitalni zapis in zbrana na enem mestu – v t. i. nacionalnem eKartonu. Pacientom tako ne bo več treba tiskati izvidov, fotokopirati zdravstvene dokumentacije, jo fizično prenašati od zdravnika do specialista. Zakon bo prispeval tudi k administrativni razbremenitvi zdravnikov in jim omogočil več časa za paciente.

Zakon bo v javni razpravi do 12. maja 2024.

Svoj komentar lahko oddate preko povezave Javna razprava o Zakonu o digitalizaciji zdravstva ali pa ga sporočite nam, mi pa ga bomo posredovali naprej.

 

Vir: gov.si (Ministrsvo za zdravje)