Posodobljen je bil Delovni program za grozd Zdravje 2023 – 2025, ki je na voljo na tukaj.

DELOVNI PROGRAM – GROZD ZDRAVJE

Evropska komisija pa je odprla tudi spletni javni posvet za prejemanje odzivov na prihodnji Delovni program 2025 Obzorja Evropa, kar vključuje tudi področje grozda Zdravje. Odzive sprejemajo do 6. maja 2024: feedback opportunity for the Horizon Europe work programme 2025

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Evropska komisija je sprejela spremembo delovnega programa Obzorje Evropa za obdobje 2023 – 2024, s katero je proračun zanj za leto 2024 povečala za skoraj 1,4 milijarde evrov na skupno 7,3 milijarde evrov. Sprememba se nanaša na misije EU, mehanizem novega evropskega bauhausa (New European Bauhaus facility), eksperimentalne ukrepe za privabljanje novincev, področje kulturne dediščine, pripravljenost na pandemije. V spremembo so vključeni tudi razpisi za leto 2025, da se zagotovi kontinuiteta nekaterih ponavljajočih se ukrepov programa Obzorje Evropa.

Misije EU

Novi ukrepi za leto 2024 naj bi v okviru misij EU omogočili obnovo vsaj 25.000 kilometrov rek, podpis pogodbe o podnebno nevtralnih mestih z več kot 100 mesti. Na podlagi pobude za zdrava tla je predvideno financiranje 100 živih laboratorijev in svetilnikov, financiranje projektov za boljše diagnosticiranje raka in podporo mladim bolnikom z rakom.

Razpisi za leto 2025

V spremembo so vključeni razpisi za leto 2025 za ukrepe, kot so: Marie Skłodowska-Curie (MSCA), sodelovanje za odličnost (Teaming for Excellence), podpore za Evropski skupni raziskovalni prostor (ERA Fellowships) v delu Povečanje udeležbe in širjenje odličnosti (Widening participation and spreading excellence) in Reforma in krepitev evropskega sistema R&I (Reforming and Enhancing the European R&I system). Celoten obseg ukrepov za leto 2025 bo vključen v delovni program za leto 2025.

 

Sporočilo Evropske komisije: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_24_2104 

Spremenjen program