Dne 18. aprila 2024 je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije organiziralo deveti posvet Platforme znanja, namenjen sooblikovanju desetega okvirnega programa za raziskave in inovacije. Cilj posveta je bil pridobiti informacije in oblikovati mnenja, ki bodo služila kot temelj za prihodnje usmeritve Republike Slovenije v pripravi na deseti okvirni program.

Na posvetu so sodelovali predstavniki javnih organov, raziskovalnih institucij, visokošolskih ustanov, podjetij, zavodov, društev in drugi deležniki. Glavne teme razprave so zajemale strateške in izvedbene vidike programa, kot so razmerje med vlaganji v različna področja znanosti, stabilnost programa, vključevanje malih in srednje velikih podjetij ter družboslovja in humanistike, ter širitev udeležbe.

Razprave so potekale v štirih paralelnih delavnicah, kjer so udeleženci analizirali in identificirali ključne izzive ter možnosti za izboljšanje prihodnjega okvirnega programa. V uvodnem nagovoru je državni sekretar Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije, dr. Jure Gašparič, izpostavil pomen dogodka in pomen desetega okvirnega programa za raziskave in inovacije.

Posvet je bil priložnost za soustvarjanje in dialog med različnimi deležniki ter za identifikacijo ključnih elementov, ki bodo vključeni v stališče Republike Slovenije glede prihodnjega okvirnega programa.

Dogodka se je udeležila tudi direktorica SIS EGIZ, dr. Alenka Rožaj Brvar: »Posvet je bil odlično pripravljen s kreativnimi pristopi in učinkovitim potekom.«

Več informacij o posvetu in vsebinah najdete tukaj.