Ministrstvo za zdravje je v javno razpravo vložilo Zakon o kakovosti v zdravstvu.

Ena izmed prednostnih nalog Ministrstva za zdravje je zagotavljanje varnega, učinkovitega, pravočasnega, pravičnega, enakopravnega in uspešnega zdravstvenega sistema, ki je osredotočen na pacienta. K temu pomembno prispeva tudi spremljanje zdravstvenih izidov, torej kakovost in varnost zdravstvene obravnave.

S predlogom zakona se vpeljujejo mednarodno sprejeta načela kakovosti, ki bodo omogočila zagotavljanje najboljše zdravstvene oskrbe z najboljšimi možnimi izidi zdravljenja. S spremljanjem kazalnikov kakovosti bodo določili najbolj optimalno obravnavo pacientov, spremljanje rezultatov zdravljenja in identifikacijo odklonov pri zdravstveni obravnavi. Predlog zakona predvideva vpeljavo koncepta na vrednosti temelječega zdravstvenega sistema. To pomeni prepoznavanje nepotrebnih storitev, kar prispeva k sproščanju kapacitet v zdravstvu, zmanjševanju čakalnih vrst in optimalni izrabi razpoložljivih sredstev.

Predlog zakona predvideva tudi ustanovitev javne agencije za kakovost v zdravstvu.

Javna razprava o predlogu zakona o kakovosti v zdravstvu bo trajala do vključno 26. maja 2024. Vsi zainteresirani lahko svoja mnenja, pripombe in predloge podajo preko spletnega portala eDemokracija, kjer je objavljen predloga zakona, ali neposredno na elektronski naslov: gp.mz@gov.si.

Zakon o kakovosti v zdravstvu

 

Vir: Ministrstvo za zdravje