Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije organizira Nacionalni informativni dan o javnih razpisih Obzorje Evropa za področje civilne varnosti za leto 2024.

 Dogodek bo potekal v četrtek, 30. maja 2024, od 10.00 do 14.30, v veliki sejni sobi Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.

Nacionalni informativni dan bo namenjen predstavitvi najnovejših vsebin s področja civilne varnosti (grozd 3), ki jih Obzorje Evropa razpisuje v letu 2024.

Evropska komisija bo naslednji javni razpis s področja civilne varnosti odprla 27. junija 2024, z zaključnim rokom prijave 20. novembra 2024. Z nacionalnim informativnim dnem želi ministrstvo še pred Evropskim informativnim dnem, ki ga v zvezi z javnimi razpisi organizira Evropska Komisija (12.-13. junij 2024), povečati obveščenost ter obenem zagotoviti boljšo usposobljenost deležnikov pri pripravi in vodenju projektov civilne varnosti. Civilna varnost je eden izmed manjših grozdov Obzorje Evropa, a se zaradi vse hitrejših in večjih varnostnih izzivov, kot so naravne nesreče in kibernetski napadi, njegova relevantnost iz leta v leto povečuje.

Poleg predstavnika Evropske komisije, ki bo na Nacionalnem informativnem dnevu podrobneje predstavil vsebino, pogoje in pričakovane rezultate letošnjih javnih razpisov, bo podan tudi vidik evalvatorja, ki bo z udeleženci delil nasvete in napotke za bolj uspešno prijavo projektnih predlogov. Udeleženci se bodo seznanili s pristopi za analizo javnih razpisov in orodji za iskanje projektnih partnerjev. Na okrogli mizi bodo uspešni slovenski prijavitelji delili bogate izkušnje in znanja, ki so jih pridobili s sodelovanjem v konzorcijih civilne varnosti v Obzorju Evropa.

Prijave na dogodek so obvezne do 27. maja do 9.00 ure oz. do zapolnitve prostih mest preko registracijskega obrazca. Vabljeni, da preko registracijskega obrazca že vnaprej pošljete vprašanja za nastopajoče in razpravljalce.

Vljudno vabljeni, da se dogodka udeležite vsi, ki šele načrtujete vključitev, ali pa že aktivno sodelujete v projektih civilne varnosti.

Program dogodka je dostopen na tej povezavi. 

Več splošnih informacij o dogodku najdete na spletni strani ministrstva.