Boosting digital transformation of healthcare across regions.

O projektu

Evropski projekt HealthChain iz programa I3 (Interregional Innovation Investment)  spodbuja uvajanje inovativnih digitalnih rešitev v medicino, pri tem pa naslavlja potrebe na trgu. Rešuje izzive kot jih zaznavajo zdravstvene organizacije ter v razvoj digitalnih rešitev vključuje tudi zasebna podjetja s pomočjo novega instrumenta kaskadnega financiranja. Končni cilj projekta je izboljšati  izvajanje zdravstvenih storitev ter pospešiti prodor rešitev na trg.

 

HealthChain združuje znanja in izkušnje petih regionalnih ekosistemov, s tem spodbuja soustvarjanje in sodelovanje  različnih deležnikov na področju digitalizacije zdravstva. Ustvarja verige vrednosti med lokalnimi in mednarodnimi deležniki ter tako spodbuja naložbe in posledično pozitivno vpliva  na večjo konkurenčnost evropskih podjetij ter MSP-jev na svetovnem trgu. Podrobnosti o I3 instrumentu si preberite tukaj.

Po definiranju potreb uporabnikov bomo iskali najboljše rešitve s pomočjo mednarodnih razpisov in pomagali udejanjiti rešitve preko kaskadnega financiranja.

POVEZOVANJE ZRCALNIH REGIJ

Ustvarjanje učinkovitega zdravstvenega okolja, ki deluje v prid vseh deležnikov, je odvisno od trdnosti verig vrednosti, vzpostavljenih znotraj zdravstvenih sistemov.

Krožnost sistema zdravstvenega varstva narekuje, da so predlagani modeli rešitev  soodvisni. Zdravstvene organizacije, notranje osebje in zunanji uporabniki zdravstvenih storitev, MSP/IT-podjetja, podporniki regionalnega ekosistema, podporniki zdravstvenih podjetij v lokalnih in mednarodnih regijah delujejo usklajeno in v sodelovanju z zunanjimi uporabniki ustvarijo primerne rešitve.

V PROJEKTU SODELUJE 5 EKOSISTEMSKIH REGIJ

– Murcia, Španija

– Centro, Portugalska

– Zahodna Slovenija

– Hrvaška, Primorsko–Goranska Regija

– Vzhodna Nizozemska

LAŽJI VSTOP V ZDRAVSTVENO-VARSTVENI EKOSISTEM
Zakaj?

  • Racionalizacija časovnih in finančnih naložb
  • Inovacije, ki temeljijo na sodelovanju
  • Vpliv na postopke javnega razpisa
  • Povezovanje regionalnih in evropskih deležnikov

POSTANITE DEL PROJEKTA HEALTHCHAIN –
POSTANITE ZRCALNA REGIJA

Decembra letos bomo izbrali več kot 10 zrcalnih regij EU za skupinsko in individualno usposabljanje, z namenom integracije trajnostnega znanja in prenosa izkušenj v izbrane regije.

 

Identificirajte problem, poiščite rešitev, vključite (se)!

ZA VEČ INFORMACIJ NAM SLEDITE NA DRUŽBENIH OMREŽJIH!

Slovenski izziv

Znotraj krovnega projekta slovenski partnerji naslavljamo izziv, ki se osredotoča na skrajšanje dobe hospitalizacije  pri kirurškem posegu zamenjave kolka (2 dni namesto 7 dni hospitalizacije) pri starejših osebah. Tako  ohranjamo učinkovitost, varnost in kakovost trenutno dosežene ravni obravnave in hkrati omogočamo kakovostno življenje bolnikov.  

Cilj projekta je naslavljanje potreb, kompleksnosti in omejitev obstoječega zdravstvenega sistema.  Namen je izboljšanje oskrbe bolnikov in rezultatov zdravljenja ter zagotavljanje trajnosti in učinkovitosti zdravstvenih storitev v kontekstu starajočega se prebivalstva.

SLOVENSKI PARTNERJI SO

OZADJE IZZIVA

Sodobna družba se sooča z izzivi staranja prebivalstva, posledično z razvijajočimi se zdravstvenimi težavami, zaradi česar se povečuje število bolnikov, ki potrebujejo operacijo zamenjave kolka, hkrati pa imajo še pridružene kronične bolezni. Zdravstvene organizacije se spopadajo z zmogljivostjo storitev in infrastrukture, hkrati pa morajo zagotoviti visokokakovostne storitve. Pomanjkljivo upravljanje z informacijami in slaba odzivnost na terapije rezultirata v poslabšanju dolgotrajnih bolezni. Sedanja praksa relativno dolgih hospitalizacij pri posegih za zamenjavo kolka je netrajnostna. Raziskave podpirajo nujnost ustvarjanja strategij za hitrejšo in učinkovitejšo rehabilitacijo tudi zunaj institucionalne oskrbe, kar pa zahteva drugačne pristope z uporabo inovativnih IKT-rešitev. Cilj je doseči celostno oskrbo, osredotočeno na pacienta, z uporabo integrirane, izven bolnišnične oskrbe in s prilagojenimi posegi. Z izboljšanjem produktivnosti, komunikacije in sodelovanja v integraciji IKT želi projekt izboljšati rezultate zdravljenja in posledično  kakovost življenja pacientov.

NAMEN ALI CILJ IZZIVA

Namen ali cilj izziva je skrajšati čas hospitalizacije pri posegih zamenjave kolka s povprečno 7 dni na 2 dni, ne da bi pri tem ogrozili varnost pacientov. Zato je razvoj in izvajanje inovativnih psihosocialnih in tehničnih pristopov, ki prispevajo k zanesljivosti storitev in zmanjšujejo psihosocialne izzive bolnikov, nujen.