Projekti

Stičišče vodi vrsto dejavnosti s ciljem povezovanja gospodarske in akademske sfere ter ustvarjanja boljšega jutri. Eden izmed takih projektov je Slovenska nanotehnološka platforma, ki Stičišče postavlja na zemljevid v funkciji nacionalne točke za vprašanja iz področja nanotehnologij.

Namen: Kako povezati znanje s potrebami industrije, regulatornih teles, investitorjev, javnosti in drugih akterjev na področju nanotehnologije.

Ustanovitvena okrogla miza Nanotehnološke platforme je potekala 13. 6. 2017. Na dogodku so kot častni gostje bili prisotni predstavniki INIC, Iran Nanotechnology Initiative Council, ki so predstavili svoj primer dobre prakse in ki jih je izstrelila med vodilne svetovne nanotehnološke velesile. V svojem nagovoru so pozdravili slovenski napredek pri povezovanju na področju nanotehnologij.

Izhodišče 1: Evropska strategija za nanotehnologije je bila objavljena leta 2004; napovedi o obsegu nanotehnoloških inovacij za leto 2015 se niso povsem uresničile.

Izhodišče 2: Nano-aktivnosti v različnih segmentih (raziskave, razvoj, regulativa, varnost, itd.) med sej niso usklajene in niso povezane, kar ovira razvoj nanotehnologij – tudi v Sloveniji. Nano – varnost predstavlja eno izmed področij, ki niso ustrezno obravnavana, iz česar sledi, da ni ustrezne povezanosti med tistimi, ki tovrstna znanja ustvarjajo, s tistmi, ki jih uporabljajo v praksi. Prav tako se o nevarnosti nanomaterialov pogosto pretirava.

Z Nanotehnološko platformo kot osrednjo nacionalno točko za nanotehnologije naslavljamo problem povezanosti med vsemi deležniki.

Glavni pobudnik za ustanovitev platforme je Slovensko inovacijsko stičišče, ki meni, da je ključ do učinkovitejšega razvoja nanotehnologije prav prepoznavanje in premagovanje ovir pri investiranju v te tehnologije. Pri delovanju v prvi vrsti sodelujejo tudi Institut CO Nanocenter, Institut Jožef Stefan, SATENA in Univerza v Ljubljani, platforma pa je odprta za sodelovanje tudi vseh ostalih akterjev.

Aktivnosti na NanoPlatformi

Innovation Networks for Scaling Active and Healthy Ageing (IN-4-AHA)

Slovensko inovacijsko stičišče je 01. 03. 2021 postalo del konzorcija, ki vodi projekt IN-4-AHA (Innovation Networks for Active and Healty Ageing), v okviru Horizon 2020 in se bo izvajal v letih 2021 in 2022.

Projekt IN-4-AHA se osredotoča na sodelovanje obstoječih in želenih mehanizmov za krepitev vloge EIP on AHA ekosistema ter čezmejno povečevanje preizkušenih aplikacij (preventiva in zdravstveno varstvo). Projekt na enem mestu združuje deležnike, ki storitve ponujajo s tistimi, ki storitve potrebujejo in po njih povprašujejo.

Cilj projekta IN-4-AHA je spodbuditi prenos inovativnih rešitev za aktivno in zdravo staranje.

V okviru projekta delujemo v več delovnih skupinah, pri čemer v eni od skupin oblikujemo model za povečevanje uporabe inovativnih rešitev na področju aktivnega in zdravega staranja, hkrati pa skrbinmo tudi za komunikacijo in diseminacijo aktivnosti projekta.

https://innovation4ageing.tehnopol.ee/