DELAVNICA

Senior Eco-Nect:  Ageing at home & Nutrition for seniors

S partnerji smo 25. 4. izvedli on-line delavnico na temo staranja na domu in prehrane za starejše. Tematika vsebinsko sledi cilju zagotavljanja kakovostnega staranja na domu in vključuje vse pogoje človeškega bivanja. Zato moramo starostnikom omogočiti prilagojene pogoje, ki neizogibno vključujejo primerne, prilagojene bivalne pogoje ter primerno prehrano.

Za večino starostnikov staranje na domu predstavlja sinonim varnega okolja. Občutek varnosti je pomemben faktor zagotavljanja kakovostnega življenja, ki mu moramo nuditi podporo.

Po začetni predstavitvi ciljev projekta Senior Eco-Nect, ki želi poiskati najboljše prakse na različnih področjih srebrne ekonomije in jih povezati v akcijski načrt za usklajen razvoj v širšem evropskem prostoru, so se predstavili udeleženci, ki izhajajo iz zelo različnih strokovnih področij. Vsak govornik je predstavil svoje izkušnje na področju skrbi za starejše  in pomenu njihove pravilne prehrane.

Na delavnici so sodelovali strokovnjaki in raziskovalci s področja oskrbe starejših:

  • Staffan Karlsson, profesor zdravstvenih znanosti z Univerze Kristianstad, Švedska, je predstavil projekt Preventive Home Visits, ki razvija skupnostni model obiskov na domu, ki pomagajo preprečevati tveganja staranja na domu – padce, podhranjenost, slabo fizično zdravje, bolečine, pomanjkanje spanja in slabljenje kognitivnih funkcij;
  • Alizée Joseph Rose, iz francoskega clustra Eurasante, je predstavila projekt vpliva prehrane na pričakovano življenjsko dobo;
  • Katerina Papamichail, arhitektka, ki je med drugim tudi vodila izgradnjo olimpijske vasi v Atenah in je zelo aktivna v evropskih institucijah, je predstavila pomembnost bivališč, prilagojenih za starostnike in hkrati opozorila na pomanjkanje znanja o potrebah starostnikov v starajoči se družbi;
  • Petra Medved, strokovna direktorica za prehrano pri Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij, GZS, SRIP Zdrava prehrana, je predstavila strateški pristop SRIPa na področju prehranjevalnih načel za starejše (https://prehrana.si/moja-prehrana/starejsi-odrasli) – trajnostno produkcijo in procesiranje funkcionalne prehrane ter tehnologijo za trajnostno rastlinsko in živalsko prehrano;
  • Ana Novak, vodja projektov v CEP, je predstavila Interreg projekt D-Care Lab, ki razvija inovativne pristope oskrbe na domu;
  • Anamarija Kejzar in Simon Colnar, iz FDS in EF, sta predstavila rezultate projekta ADRION, SI4CARE, ki je osredotočen na pomen prehrane pri starostnikih z demenco ter vpeljave konguentne nege. V sodelovanju z ministrstvom bodo svetovali pri oblikovanju strateških dokumentov s področja oskrbe starejših.

Priprava akcijskih načrtov za polno doživeto starost na domu, s poudarkom na ustreznosti bivanjskih pogojev in optimalni prehrani za starejšo populacijo, je nujna in zahteva strateški pristop. Vznik modelov, rast in učinkovitost podpore staranju na domu ima potencial potisniti posamezne politike v smer, ki bo solidarna tudi do starejših. Vsi govorniki so poudarjali pomen dodatnega usposabljanja najrazličnejših strokovnjakov, začenši tako z arhitekti in gradbeniki, kot osebjem v zdravstvu in zdravstveni negi, v institucionalni oskrbi ter prehranskih verigah.

Za aktivno in zdravo staranje!

Dodatne informacije o projektu ter posameznih omenjenih projektih si lahko preberete na spletnih straneh https://sis-egiz.eu/senior-eco-nect/, ter na spletni strani vodilnega partnerja https://www.senior-eco-nect.com/

Senior Eco-Nect: Ageing at home & Nutrition for seniors