SENIOR ECO-NECT

O projektu

Glavni cilj projekta je priprava skupnega akcijskega načrta za podporo nastajanju in rasti evropskih ekosistemov (ECOsystems) na področju srebrne ekonomije (ECOnomy). Projekt bo pripomogel k boljši vključenosti ter krepitvi učinkovitosti, zmogljivosti in medsebojne povezljivosti (InterconNECTivity) evropskih ekosistemov. 

Šest partnerjev, ki predstavljajo inovacijske ekosisteme in sektorske mreže, bo združilo moči in pripravilo strategije za krepitev evropskega inovacijskega ekosistema posvečenega srebrni ekonomiji. Naša prizadevanja bo podprlo sodelovanje 32 pridruženih partnerjev, ki predstavljajo ključne inovacijske ekosisteme, člane četverne vijačnice (industrija, akademski svet, javni organi in civilna družba). 

Trajanje projekta: 01. 07. 2022 – 30. 06. 2024

Sredstva namenjana izvajanju projekta: 500.000 EUR

Partnerji: 

Eurasanté (Francija) – vodilni partner

Tehnološka univerza Munster – MTU  (Irska)

Slovensko inovacijsko stičišče – SIS EGIZ (Slovenija)

Cluster Saúde de Galicia – CSG (Španija)

European Platform for Sports and Innovation (EPSI (Mrežna univerz, raziskovalnih inštitutov, grozdov, združenj, zvez, industrij in MSP. Osredotoča se na inovacije na področju telesne dejavnosti/športa, povezanih s prostim časom, prometom, izobraževanjem, turizmom, okoljem, gradnjo in zdravjem v Evropi)

European Network for Accessible Tourism – ENAT (Neprofitno združenje za spodbujanje dostopnega turizma v EU in po svetu)

Cilji projekta

Podpreti nastanek, rast, učinkovitost in medsebojno povezovanje vsaj štirih evropskih ekosistemov za podporo srebrni ekonomiji.

Spodbujanje sinergij in dopolnjevanja med skupnim akcijskim načrtom Senior Eco-Nect in inovacijskimi programi javnih organov.

Izkoristiti polni potencial sektorja srebrne ekonomije z integracijo ključnih presečnih področij, ki ciljajo na starajoče se prebivalstvo izven obsega zdravja in oskrbe.

Zagotoviti vključevanje in medsebojno povezovanje med ključnimi inovacijskimi akterji iz četverne vijačnice okoli sektorja srebrne ekonomije na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni ter širše.

Povečanje učinkovitosti in inovacijskega potenciala inovatorjev in projektov srebrne ekonomije z obravnavanjem ključnih izzivov in izkoriščanjem priložnosti, ki jih le-ta ponuja.

Naša vloga

SIS EGIZ pri projektu sodeluje na vseh ključnih področjih. Vodimo delovno skupino “Peer learning activities” za spodbujanje izmenjave in medsebojnega učenja med partnerji in vodji ekosistemov. Cilji so izboljšanje upravljanja ter inoviranja v ekosistemih, podpiranje nastanka ekosistemov za srebrno ekonomijo in izboljšanje medsebojne povezanosti z gospodarstvom. 

Vabljeni, da spremljate naše novice na spletni strani in omrežjih, kjer bomo sproti poročali o poteku projekta.

Projekt je sofinanciran s strani Evropske Unije

SENIOR ECO-NECT: Povzetek skupnega Akcijskega načrta

Predstavljamo povzetek skupnega akcijskega načrta, ki je zaključen dokument evropskega projekta Senior Eco-Nect. Načrt je v prvi vrsti namenjen podpori razvoja ekosistemov srebrne ekonomije ter spodbujanju sodelovanja, inovacij in projektov na področju zdravega in...

Preseči moramo pokroviteljski odnos do starejših

Preseči moramo pokroviteljski odnos do starejših

Ana Petrič opozarja, da je treba starejše vključiti v soodločanje, kaj bodo storili s svojim življenjem po upokojitvi. Vprašati jih je treba, česa si zase želijo in česa ne. Preseči moramo pokroviteljski odnos. Gre za aktualne teme, saj so potrebe pomoči starejšim večje od tistega kar lahko kot družba zagotovimo. Vabljeni k branju.