PRIROČNIK PREDSTAVLJA POTENCIALE IN IZZIVE GRAJENJA NA ZNANJU TEMELJEČE SREBRNE EKONOMIJE

Predstavljamo vam Priročnik (»Handbook«), ki je bil ustvarjen v okviru projekta Senior Eco-Nect. Glavni cilj projekta je priprava skupnega akcijskega načrta za podporo nastajanju in rasti evropskih ekosistemov na področju srebrne ekonomije. Projekt bo pripomogel k boljši vključenosti ter krepitvi učinkovitosti, zmogljivosti in medsebojne povezljivosti evropskih ekosistemov.

Pri pripravi priporočil ter priročnika je sodelovalo vseh šest partnerjev projekta. Slovenska ekipa SIS EGIZ, (še posebej gospod Boris Cizelj), pa je gradivo in podatke zbrala ter oblikovala končni Priročnik (»Handbook«).

O PRIROČNIKU (»HANDBOOK”); pripravil: Boris Cizelj

Priročnik predstavlja potencial in izzive grajenja na znanju temelječe srebrne ekonomije – kot odgovor na staranje prebivalstva, na podlagi izkušenj v geografskih in sektorskih območjih, ki jih pokriva projekt (slednje vključuje Francijo, Slovenijo, Irsko in Španijo ter dve sektorski področji: dostopni turizem, ki vključuje tudi starejšim prijazno stanovanjsko politiko ter inovacije v športu).

Na žalost so starejši še vedno večinoma dojemani kot ljudje, ki jih je treba negovati, kar ustvarja rastoče javne izdatke. Vendar pa statistika za Francijo, na primer, kaže povsem drugačno sliko: samo 6% francoskih državljanov nad 50 let je dejansko v stanju, ki predstavlja odvisnost od nege. V desetletju 2015-2025 se pričakuje, da bodo starejši prispevali celo 50% k globalni rasti dodane vrednosti, približno 30% k rasti produktivnosti in 13% k skupni zaposlenosti. V resnici so starejši danes najhitreje rastoči segment družbe – z največjim potencialom za trošenje, hkrati pa so pomemben segment pri plačevanju davkov.

Zakaj je soočanje s staranjem prebivalstva tako počasno in nezadostno? To je predvsem zato, ker politiki starejše večinoma dojemajo kot finančno breme – namesto da bi prepoznali njihov ekonomski in celo volilni potencial. V nekaterih državah so bile ustanovljene upokojenske stranke, vendar še vedno z omejenim vplivom. Presenetljivo je, da mnogi starejši celo delijo staromodno predstavo, da so breme, kar jih tudi politično demobilizira. Takšno sprejemanje starejše populacije je napačno ter hkrati politično nepravilno – pomeni uvedbo na starostni temelječe diskriminacije, in to v  21. stoletju!

S temi težavami se soočajo vse evropske države. Projekt “Senior Eco-Nect” pa obravnava težave staranja prebivalstva s širšega vidika in v kontekstu gradnje srebrne ekonomije kot dela moderne znanstvene ekonomije. Vendar pa to zahteva ustvarjanje učinkovitega inovacijskega ekosistema, ki inovacije postavlja kot ključni podporni steber družbeno-ekonomskega in tehnološkega razvoja, na podlagi popolne mobilizacije vsega potenciala, vključno s starejšim delom prebivalstva.

Cilji Priročnika so:

  1. Predstavitev dejanskih razsežnosti in analiza celotnega vpliva staranja na sodobne družbe in gospodarstva;
  2. Ocenjevanje posledic staranja na ključna področja, kot so: zaposlovanje, socialne storitve, delovanje trga, inovativna uspešnost, finančna stabilnost države itd.;
  3. Predlaganje vladam, kaj bi bilo mogoče storiti v smislu prilagajanja zakonodaje in razvoja programov za podporo starejšim pri gradnji srebrne ekonomije.
  4. Predstavitev nekaterih primerov dobrih praks pri reševanju izzivov staranja prebivalstva prek srebrne ekonomije in razvoja ustreznega inovacijskega ekosistema.

PRIROČNIK JE NA VOLJO TUKAJ: HANDBOOK_SENIOR_ECONECT

*Priročnik je namenjen predvsem: gopodarskim subjektom, seniorskim skupnostim, regionalnim in nacionalnim vladam, akademikom, ki raziskujejo in poučujejo staranje prebivalstva, organizacijam civilne družbe ter medijem.

Partnerji projekta so: Eurasanté – Health Cluster, Cluster Saúde de Galicia, CSG, Slovensko inovacijsko stičišče, evropsko gospodarsko interesno združenje, European Platform for Sport Innovation (EPSI)European Network for Accessible Tourism (ENAT) asbl. and Hincks Centre for Entrepreneurship Excellence.

Projekt je financiran s strani Evropske unije.