Zasedanje skupščine mednarodnega projekta HealtHchain v Ljubljani.

Ljubljana, 22. in 23. maj 2024: Slovenija je gostila zasedanje skupščine partnerjev evropskega projekta HealthChain I3 (Interregional Innovation Investment), ki spodbuja uvajanje  digitalnih rešitev v medicino. V Ljubljani se je zbralo 46 predstavnikov zdravstvenih ustanov in IT podjetij iz petih držav – Španije, Portugalske, Hrvaške, Nizozemske in Slovenije.

 

Evropski projekt HealthChain za Slovenijo koordinira Slovensko inovacijsko stičišče, ki vodi strateško razvojno inovacijsko partnerstvo na področju zdravja in medicine (SRIP Zdravje – medicina), sodelujejo pa Kirurški sanatorij Rožna dolina ter IT-podjetji Gospodar zdravja in Parsek.

Ključni cilj projekta je preseči vrzel med informacijsko komunikacijskimi tehnologijami in medicino in tako pomagati bolnikom do boljše in hitrejše oskrbe. Partnerji so na skupščini predstavili konkretne rešitve, ki izboljšajo komunikacijo med zdravnikom in bolnikom, bolnika opolnomočijo in povečajo kakovost zdravljenja ter skrajšajo ležalno dobo. Slovenska ekipa je predstavila aplikacijo za odpravo dolgih hospitalizacij pri posegih za zamenjavo kolka.

 Dr. Alenka Rožaj Brvar, direktorica Slovenskega inovacijskega stičišča in SRIP Zdravje – medicina: “Namen celotnega projekta je uporaba novih orodij digitalizacije na področju zdravljenja v zdravstvenih sistemih, povezovanje regij med seboj, prenos znanja in na koncu ugotovitev, ali je mogoče te inovacije uporabiti tudi drugje. Kjer vidim največjo dodano vrednost je, da smo ustvarili okolje, kjer si medsebojno pomagamo, zaupamo in povezujemo znanja iz zelo različnih področij.”

 

 

V Sloveniji smo uspeli povezati kompetentne partnerje, ki že aktivno rešujejo konkretne izzive.

 

Slovenski izziv  in cilj v projektu je skrajšati čas hospitalizacije pri posegih zamenjave kolka pri starejših pacientih, ne da bi pri tem ogrozili varnost pacientov. Zato sta razvoj in izvajanje inovativnih psihosocialnih in tehničnih pristopov, ki prispevajo k zanesljivosti storitev in zmanjšujejo psihosocialne izzive bolnikov, nujna.

 

 

Partnerji v projektu, IT podjetje Gospodarja zdravja, razvijajo aplikacijo mobilna izkaznica zdravja, ki pomaga pri spremljavi počutja bolnika. Prek nje bodo lahko bolniki varno komunicirali z zdravstvenimi izvajalci, pridobili storitve na daljavo in podporo tudi doma.

Prof. dr. Vojko Flis za Kirurški sanatorij Rožna dolina: “Aplikacija bo bolniku prihranila pot do zdravnika (za starostnike je to običajno kar majhen podvig), ambulanto pa bo razbremenila in prihranila več časa za bolnike, ki potrebujejo pregled v živo. Aplikacija bo povezana s sistemom za naročanje, omogočala bo seznanitev s posegom z razlago operacije in seznanitev s pooperativno fizioterapijo.”

Več o projektu HealthChain si lahko preberete tukaj HEALTHCHAIN I3.

Mediji o skupščini: