Nanotehnološka platforma

Namen: kako povezati znanje s potrebami industrije, regulatornih teles, investitorjev, javnosti in drugih akterjev na področju nanotehnologije.

Ustanovitvena okrogla miza Nanotehnološke platforme je potekala 13. 6. 2017. Na dogodku so kot častni gostje bili prisotni predstavniki INIC, Iran Nanotechnology Initiative Council, ki so predstavili svoj primer dobre prakse in ki jih je izstrelila med vodilne svetovne nanotehnološke velesile. V svojem nagovoru so pozdravili slovenski napredek pri povezovanju na področju nanotehnologij.

Izhodišče 1: evropska strategija za nanotehnologije je bila objavljena leta 2004; napovedi o obsegu nanotehnoloških inovacij za leto 2015 se niso povsem uresničile.

Izhodišče 2: Nano-aktivnosti v različnih segmentih (raziskave, razvoj, regulativa, varnost, itd.) med sej niso usklajene in niso povezane, kar ovira razvoj nanotehnologij – tudi v Sloveniji. Nano – varnost predstavlja eno izmed področij, ki niso ustrezno obravnavana, iz česar sledi, da ni ustrezne povezanosti med tistimi, ki tovrstna znanja ustvarjajo, s tistmi, ki jih uporabljajo v praksi. Prav tako se o nevarnosti nanomaterialov pogosto pretirava.

Z nanotehnološko platformo kot osrednjo nacionalno točko za nanotehnologije naslavljamo problem povezanosti med vsemi deležniki.

Glavni pobudnik za ustanovitev platforme je Slovensko inovacijsko stičišče, ki meni, da je ključ do učinkovitejšega razvoja nanotehnologije prav prepoznavanje in premagovanje ovir pri investiranju v te tehnologije. Pri delovanju v prvi vrsti sodelujejo tudi Institut CO Nanocenter, Institut Jožef Stefan, SATENA in Univerza v Ljubljani, platforma pa je odprta za sodelovanje tudi vseh ostalih akterjev.

Aktivnosti na NanoPlatformi